Aivoterveys on tänä päivänä puheenaiheena – mutta onko se myös todella ajatuksissamme?

Vaaliaksemme aivojen terveyttä ja hyvinvointia meidän on tehtävä terveystekoja, jotka suojelevat tätä kallisarvoista pääomaamme – ”korvaamatonta kovalevyä- kuten Aivoliitto sitä kuvaa. Aivojen terveys on koko kehon hyvinvointia, jossa kohtaavat niin psyykkiset kuin fyysisetkin ominaisuudet. Kaikki se, mitä ja miten elät, toimit, nukut, ajattelet, tunnet ja koet, vaikuttavat aivojesi toimintaan ja hyvinvointiin.

 

Tiedätkö Sinä mikä rassaa aivojasi kaikkein eniten?
Mitä Sinun pitäisi tehdä toisin suojellaksesi kallisarvoisinta omaisuuttasi?

 

Pystyäksesi työskentelemään, ylipäätään muistamaan ja toimimaan on Sinun aivojesi pystyttävä monimutkaisiin, yhtäaikaisiin energiaa vaativiin prosesseihin. Aivosi eivät täysin lepää koskaan! Ne ovat väsymätön työjuhta ja tehokas sellainen, jos vain ”aivo-olosuhteet” ovat suotuisat. Tämä onkin haastavampi seikka- Sinun on aivojesi työnantajana mahdollistettava nuo suotuisat olosuhteet. Aivoterveys koostuu hyvästä ravitsemuksesta, liikunnasta, palauttavasta unesta, hyvästä psyykkisestä tasapainosta ja riittävistä aivohaasteista. Aivot muokkautuvat arjessamme arjen tilanteissa.

Riittävä liikunta ja hyvä ravitsemus ovat aivoterveyden peruskulmakiviä. Aivot virkistyvät, kun liikunnan aikana erittyy aivojen henkistä toimintakykyä kohottavia mielihyväaineita, endorfiinejä. Syömällä terveellisesti vaikutat omaan jaksamiseen ja aivojen vireystilaan merkittävästi. Laadukas, hyvä uni palauttaa ja puhdistaa aivojamme. Syvässä unessa aktivoituu aivojen ihmeellinen viemäriverkosto nimeltä glymfaattinen järjestelmä, jonka virtaus aivoihin puhdistaa aivokudosta. Työ on tänä päivänä kuormittavaa, joka voi johtaa liialliseen stressiin. Stressaantuneet aivot jumittavat, tarkkaavaisuus ja kyky omaksua asioita heikkenevät. Lisäksi liiallinen stressi nostaa verenpainetta, joka pitkään koholla ollessaan vahingoittaa aivojasi. Näiden tekijöiden lisäksi on toki muitakin tekijöitä jotka vaikuttavat heikentävästi aivoterveyteesi. Esimerkiksi ihmissuhteilla ja niiden kunnolla on merkitystä, miten aivomme voivat.

Tammikuussa 2020 alkoi valtakunnallisesti kahdeksassa eri ammattikorkeakoulussa Aivoterveyden edistämiseen liittyvä erikoistumiskoulutus (30 op). Opiskelijoita on yhteensä 100 eri puolista Suomea syventääkseen osaamistaan aivoterveydestä ja löytääkseen uusia tapoja edistää aivoterveyttä monitahoisissa ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä. Erikoistumiskoulutuksen merkittävänä tavoitteena lisätä tietoisuutta ja osaamista mm. kulttuurin; taiteen, tanssin ja muiden luovien menetelmien käytöstä ja hyödyistä aivoterveyden hyvinvoinnin edistämisessä.

Aivoterveys on meidän jokaisen ”omaa, ainutlaatuista pääomaa”, jonka vaalimisesta jokainen vastuussa itse – mutta aivoterveyden hyvinvoinnin erikoisosaaja voi tulevaisuudessa auttaa, tukea ja avartaa ymmärrystämme erilaisista aivoterveyden hyvinvointia edistävistä menetelmistä. On aika siis aloittaa aivojen luovat ja elinvoimaiset huoltotalkoot!

 

Miten siis Sinä voisit pitää parempaa huolta aivoistasi?

 

Someta ja jaa aivoterveystekosi instagramissa ja twitterissä #Brainyourself  ja katsotaan, miten paljon saamme vuoden 2020 aikana aivoterveystekoja tehtyä yhdessä. Miten paljon saamme aikaan vuonna 2020 aivoille terveyttä, hyvinvointia ja haastetta uusien ”tanssiaskelien oppimiseen” 

 

Kuopion erikoistumiskoulutuksen iloinen ryhmä kuvassa

 

Aivot –kehomme tärkein pääoma!
Merkitty:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *